Disclaimer

Autoglas Veghel is de uitgever van deze website. De site van Autoglas Veghel is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er in deze website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Autoglas Veghel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Autoglas Veghel aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Informatie op websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ons geanalyseerd. Autoglas Veghel geeft echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaardt voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site is in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site en na duidelijke bronvermelding.

Autoglas Veghel